Author: Kts Đức Hòa

Họ và tên: Bùi Đức Hoà. Ngày tháng năm sinh: 11/03/1983. Nghề nghiệp: kiến trúc sư. Tốt nghiệp: Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội năm 2007. Kinh nghiệm làm việc: - Năm 2008 đến 2012 làm phó Giám đốc trung tâm tư vấn thiết kế số 1 thuộc Công ty cổ phần Tư vấn Sudico. - Năm 2013 đến 2017 giữ chức vụ phó phòng quản lý kỹ thuật dự án thuộc Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh và phát triển Hạ tậng KCN Phúc Hà. - Năm 2018 đến nay giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Kiến trúc Nhà Sang